Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse har været strandet endnu mere, end klimatilpasning i byer har – hvilket kan koste Danmark dyrt, også økonomisk.

En af de største barrierer er fjernet i og med, at klageindgangen er blevet indskrænket. Det hjælper dog langtfra altid i områder, hvor kystsikring kan kollidere med EU-beskyttelse af naturen. Og det er med til at skabe konflikt mellem borgernes ønsker til kystsikring og myndighedernes tilladelser til den.

Vi følger også løbende fagfolks kamp for en samlet kyst- og klimaplan - med mere langsigtede, helhedsorienterede løsninger. 

Dækkede emner