Klimatilpasning i byerne

Tempoet i klimatilpasning i de danske byer faldt mange steder i anden halvdel af 2010'erne. Dels fordi der ikke var så mange dyre skybrud som i den første del af årtiet, dels fordi klimadagsordenen generelt gled lidt i baggrunden.

En meget våd vinter 2019-20 var med til at få problematikken på dagsordenen igen, og samtidig har et bredt politisk flertal imidlertid givet spildevandsselskaber bedre muligheder for at finansiere blågrønne overfladeløsninger ved bl.a. at afskaffe den såkaldte medfinansieringsordning.

Der er dog stadig tekniske og juridiske barrierer, og ofte bliver der ikke optimeret tilstrækkeligt på tværs af fagområder.

WaterTech følger løbende nye typer af løsninger, og udfordringerne ved at optimere klimatilpasningsprojekterne.