Webinar: Regn & Afstrømning

Lektor på DTU, Hjalte Jomo Danielsen Sørup, fortæller om regn. Han har i sin forskning bl.a. arbejdet med at oversætte avancerede statistiske beskrivelser af regn til mere simple beskrivelser. Kristoffer Tønder Nielsen, ph.d. ved Envidan fortæller om den nyeste viden om afstrømning fra byens grønne områder med afsæt i sit ph.d.-projekt, der blandt andet inkluderede omfattende feltforsøg
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.