Studietur til innovative LAR-løsninger

Vi går en fremtid i møde med klimaændringer, der medfører flere og kraftigere regnvejr, som belaster kloakkernes kapacitet. Lokal Afledning af Regnvand – LAR – er en metode til at håndtere regnvand så tæt på kilden som muligt i stedet for at lave dyre udvidelser af kloaksystemet.  Men hvordan kan man sammentænke LAR-løsninger med rekreative områder, som samtidig er til glæde for byens borgere? 
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.