Online konference: Erfaringer fra Holland med klimatilpasning og deres anvendelse i Danmark

Mens behovet for klimatilpasning i Danmark er stigende, er Holland skabt på den præmis, at oversvømmelser er noget, man må indrette sig efter. Alle klimascenarier peger på, at situationen i Danmark i løbet af de kommende år kan blive ganske hollandsk. Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er da også enige om at udfærdige en klimatilpasningsplan for hele Danmark, herunder en mere sammenhængende kystsikring.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.