Forsyningstræf Skanderborg (Vand, Spildevand/Afløb og Administration) 2019

Forsyningstræf er et dagsarrangement afholdt af Danva, der afvikles i tre parallelle spor: Vand, Spildevand/Afløb og Administration. Dagen byder på en række fagspecifikke indlæg i de enkelte spor samt fælles indlæg. Program for dagen offentliggøres til november 2018.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.