Mere om Flourstoffer

Krav om udvidet tjek af grunde med fluorstoffer

17. sep 2021 14:43

Myndighederne er i fuld gang med at undersøge 188 lokationer for forurening med det skadelige flourstof PFOS. Men ifølge Jyllands-Posten er yderligere tusindvis af grunde sandsynligvis forurenede. Derfor efterlyser Enhedslisten og SF en øget screeningsindsats for at mindske risikoen for, at fluorstofferne spreder sig til miljøet. »Vi synes, det er godt, at man har sat undersøgelser i gang. Men det er ikke nok, når problemet kan være så voldsomt og omfattende, som vi hører.