business Mere om Vandmiljø Randers
aa

Vandmiljø Randers blev etableret i 2009, fordi Folketinget vedtog en vandsektorlov, der betød, at håndtering af vand og spildevand skulle skilles ud fra de kommunale myndighedsopgaver.

Byrådet i Randers Kommune besluttede, at Vandmiljø Randers skulle varetage forsyningsopgaver indenfor spildevand og vand

Vandmiljø Randers er 100% ejet af Randers Kommune og har ca. 55 medarbejdere. Medarbejderne sikrer, at kommunens borgere får afledt og renset deres spildevand. Derudover leverer vi rent drikkevand til de kunder, der er tilknyttet ét af Vandmiljø Randers' tre vandværker og to vandforsyningsområder.