business Mere om Vandcenter Syd
business Mere om Vandcenter Syd
vandcenter syd

Vandcenter Syd er et af Danmarks største og ældste vandselskaber, der som aktieselskab er ejet delvist af Odense Kommune og Nordfyns Kommune. 

De cirka 190 medarbejdere hos Vandcenter Syd er med til at levere drikkevand til omkring 171.000 borgere og håndterer samtidig hovedparten af spildevandet fra industri og husholdninger i Odense og på Nordfyn.

listOmtale af Vandcenter Syd

Grøn beskyttelse af blå ressource

26. maj 2020 06:30

Der er flere samarbejder på vej mellem forsyninger, kommuner og staten om at rejse skov for at sikre drikkevandet mod pesticidrester – og forbedre andre miljø-, natur- og klimaaspekter. Det foreløbigt største projekt finder man på Fyn.