business Mere om Vand og Affald
business Mere om Vand og Affald
Vand og Affald logo

Vand og Affald er et forsyningsselskab i Svendborg.

Selskabet håndterer spildevand for Svendborg Kommune og vedligeholder kommunens kloaksystem og seks renseanlæg. Vand og Affald leverer desuden drikkevand til kommunens indbyggere og indsamler deres affald.

Vand og Affald driver en række vandværker, renseanlæg og genbrugsstationer i Svendborg Kommune.

listOmtale af Vand og Affald

Grøn beskyttelse af blå ressource

26. maj 2020 06:30

Der er flere samarbejder på vej mellem forsyninger, kommuner og staten om at rejse skov for at sikre drikkevandet mod pesticidrester – og forbedre andre miljø-, natur- og klimaaspekter. Det foreløbigt største projekt finder man på Fyn.