business Mere om Teknologisk Institut
Thumbnail

Teknologisk Institut er en dansk selvejende institution, der har status som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS). Teknologisk Institut har som hovedformål at udvikle, anvende og formidle forsknings- og teknologibaseret viden til gavn for det danske erhvervsliv.

 

 

listOmtale af Teknologisk Institut