business Mere om Teknologisk Institut
Thumbnail

Teknologisk Institut er en dansk selvejende institution, der har status som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS). Teknologisk Institut har som hovedformål at udvikle, anvende og formidle forsknings- og teknologibaseret viden til gavn for det danske erhvervsliv.

 

 

listOmtale af Teknologisk Institut

Forurenet drikkevand kan muligvis renses med ny bioteknologi

12. mar 2020 11:37

Der er tale om et netop afsluttet forskningsprojekt foretaget af Teknologisk Institut som påviser, at de stigende forekomster af pesticider i grundvandet kan imødeskommes ved at blande bakterier fra forskellige vandværkers sandfiltre, skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse. Den udbredte måde, at rense drikkevandet i de danske vandværker er med sandfiltre der indeholder bakterier, som er effektive til at fjerne naturlige urenheder i grundvandet som fx ammonium.