business Mere om Suez Water
Suez Water
Rugaardsvej 5, 8680 Ry, Danmark

Suez Water er en verdensomspændende, rådgivende virksomhed indenfor vand- og affaldshåndtering. Virksomheden har filialer på fem kontinenter og beskæftiger omkring 80.000 medarbejdere på verdensplan. Virksomheden har en dansk afdeling i Ry. 

Suez Water A/S er et 100% ejet datterselskab af Suez i Paris er absolut blandt de ledende aktører indenfor miljøteknologi til vand og resource beskyttelse.

listOmtale af Suez Water

Ozon fjerner medicinrester effektivt

29. okt 06:17

Rester fra medicin i spildevandet er et stigende problem, og både vandmiljø og mennesker er i risikozonen. Et lovende forsøgsprojekt i Midtjylland har fjernet 93 procent af stofferne, relativt billigt.