business Mere om Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en styrelse, under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Styrelsen forsyner den offentlige og private sektor med data.

listOmtale af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Nyt pilotprojekt skal kortlægge, hvor nedbør trænger gennem jordoverfladen

10. dec 2019 12:19

Hvordan de stigende regnvandsmængder kan ledes væk fra jordoverfladen, afhænger af, hvor tæt jordoverfladen er; både i forhold til belægningstypen og -graden. Og af netop den grund har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering oprettet et pilotprojekt, hvis sigte er at udvikle metoder, der kan kortlægge de forskellige overfladetypers tæthed – fx græsmarker, asfaltveje o.l. – og derudfra vise, hvor nedbør trænger igennem.