business Mere om Skanderborg Forsyning
Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S blev etableret den 1. januar 2010. Virksomheden står for drift og anlæg af den tidligere offentlige vandforsyning og spildevandsforsyningen i Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er 100 % ejet af Skanderborg Kommune

listOmtale af Skanderborg Forsyning