business Mere om Skanderborg Forsyning
Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S blev etableret den 1. januar 2010. Virksomheden står for drift og anlæg af den tidligere offentlige vandforsyning og spildevandsforsyningen i Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er 100 % ejet af Skanderborg Kommune

listOmtale af Skanderborg Forsyning

Vandmåler lytter sig til lækager

24. sep 2019 06:15

Ny ultralydsteknologi gør det muligt at mindske antallet af lækager ved hjælp af akustiske støjmålinger. Det giver mulighed for en mere proaktiv indsats mod vandspild – hvor man kan identificere tegn på et kommende brud og skifte rørene, inden de lækker.