business Mere om Region Sjælland

Region Sjælland er etableret den 1. januar 2007 som en del af Kommunalreformen, som har erstattet de traditionelle amter med fem regioner. Samtidig blev de mindre kommuner slået sammen til større enheder, således at antallet af kommuner faldt fra 271 til 98.

listOmtale af Region Sjælland

Han snuser sig frem til forureningen

10. dec 2019 06:25

Orbicon har trænet Danmarks første forureningshund, der opererer over hele landet – og i udlandet. Hans følsomme snude har lokaliseret klorerede opløsningsmidler billigere, end man ellers kunne have gjort.

Region gør sig klar til opgør med pesticider

7. jan 2020 14:41

Region sjælland kæmper med en trusel mod deres grundvand, hvor to ud tre vandprøver foretaget i regionen har vist sig at være forurenet med pesticider. Ydermere overskrider hver fjerde grænseværdien, skriver TV2 Lorry med henvisning til de nyeste tal fra GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grøndland. Derfor har region Sjælland besluttet at øge indsatsen mod tidligere tiders jordforurening med pesticider, hvilket fremgår af den indsatsplan Regionsrådet har indsendt til offentlig høring.