business Mere om Naturstyrelsen
Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne. I forbindelse med sidstnævnte hører Kystdirektoratet under Naturstyrelsen. 

Naturstyrelsen har omkring 670 ansatte, fordelt på forskellige enheder rundt om i landet. 

listOmtale af Naturstyrelsen

Kunstig kilde hjælper fugle i tørt forår

29. apr 2021 06:15

Permanent grundvandsænkning under Øresundsforbindelsen blev i mange år ledt ud i Københavns Havn, men er siden 2018 blevet brugt til at vande Kalvebod Fælled. Det har været med til at hjælpe bl.a. viberne, og i dette forår beviser kilden for alvor sit værd.