business Mere om Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet er oprettet i juni 2015 som en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Fiskeri og Landbrug. 

Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, fem styrelser og den selvejende institution Madkulturen.

De fem styrelser er Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, herunder Kystdirektoratet.

listOmtale af Miljø- og Fødevareministeriet