business Mere om Miljø- og Fødevareklagenævnet
business Mere om Miljø- og Fødevareklagenævnet
Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark

Miljø- og Fødevareklagenævnet er en uafhængig domstolslignende klageinstans indenfor natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet. Nævnet er øverste klagemyndighed for afgørelser truffet af bl.a. Fødevare-, Fiskeri- og Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og kommunerne.

listOmtale af Miljø- og Fødevareklagenævnet

Også små fredninger kan bremse store vandprojekter

19. jan 2021 06:15

Juridiske konflikter mellem natur og kultur skal oftest bedømmes efter EU’s skrappe miljøregler. Men i en ny nævnsafgørelse er det en gammel dansk fredning af landskabet ved en lille søbred, der har bremset planerne om et internationalt rostadion.

Hvad er vigtigst: Vandforsyning eller vandmiljø?

15. jun 2021 06:15

Danmarks Sportsfiskerforbund frygter for en vestsjællandsk å, der i forvejen ikke har god økologisk tilstand, og nu skal afgive 600.000 m3 årligt til vandindvinding. Forbundet har indgivet en klage i den principielle sag, og kritiserer kommunen for manglende overvågning og utilstrækkelig Plan B. Kommunen afviser.