business Mere om Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning
København, Danmark

Teknik og Miljøforvaltningen beskæftiger cirka 2200 medarbejdere. 

Medarbejdere i serviceområdet Byens Drift har blandt andet til opgave at tømme skraldespande, feje, slå græs, pleje grønne områder og rydde sne. Deres kollegaer i serviceområdet Byens Anvendelse hjælper til med at sikre, at virksomheder overholder regler om natur- og miljøbeskyttelse og hjælper, når borgere eller andre vil noget med og i byen, fx holde et arrangement eller have tilladelse til at bygge nyt.

I serviceområdet Byens Fysik har medarbejderne fokus på at anlægge nye parker, pladser og cykelstier og lægge asfalt på de kommunale veje.

Fjerde serviceområde, Byens Udvikling, har blandt andet til opgave at tegne udviklingen af København som by, herunder klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner, affalds- og ressourceplaner og andre planer, der dækker hele byen.

listOmtale af Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning

Hvor skal hovedstadens femte store skybrudstunnel løbe hen?

18. mar 2021 06:20

En tunnel skal klimasikre Nørrebro og Frederiksberg, og vandet skal ledes til havnen. På vejen skal det enten forsinkes i Søerne eller i et underjordisk anlæg. Det første er mest bøvlet miljømæssigt, det sidste er dyrest. Det samlede regnestykke er meget kompliceret – og inkluderer måske også beboerdrømme om åbning af en rørlagt å.

Skybrud bør håndteres ved kilden

5. nov 2019 06:18

Der tales meget om de blågrønne klimaløsninger, men hovedstadens skybrudsplan er reelt fyldt med traditionelle, grå rørløsninger – og det er uhensigtsmæssigt, siger professor på Københavns Universitet. Andre eksperter bakker op. Københavns Kommune afviser kritikken.