business Mere om Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning
København, Danmark

Teknik og Miljøforvaltningen beskæftiger cirka 2200 medarbejdere. 

Medarbejdere i serviceområdet Byens Drift har blandt andet til opgave at tømme skraldespande, feje, slå græs, pleje grønne områder og rydde sne. Deres kollegaer i serviceområdet Byens Anvendelse hjælper til med at sikre, at virksomheder overholder regler om natur- og miljøbeskyttelse og hjælper, når borgere eller andre vil noget med og i byen, fx holde et arrangement eller have tilladelse til at bygge nyt.

I serviceområdet Byens Fysik har medarbejderne fokus på at anlægge nye parker, pladser og cykelstier og lægge asfalt på de kommunale veje.

Fjerde serviceområde, Byens Udvikling, har blandt andet til opgave at tegne udviklingen af København som by, herunder klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner, affalds- og ressourceplaner og andre planer, der dækker hele byen.

listOmtale af Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning

Vandet er atter sikkert i Ledøje | Midterrabat bliver skybrudsmagasin | DMS-fund i Blokhus

7. jun 06:29

Kære Læser Valget har fyldt stort set alt denne uge, så i denne udgave af Ugen med vandet vil vi prøve at få samlet op på nogle af de vand- og klimarelaterede historier, som du måske er gået glip af. Ledøje-borgere får nu renset vand i hanerne Tilbage i april blev der opdaget Chlorothalonil-amidsulfonsyre i koncentrationer over grænseværdien i de tre boringer, der forsyner Ledøje Vandværk i Egedal Kommune på Sjælland. Under stor mediebevågenhed fik borgerne i Ledøje By besked om, at de ikke længere måtte drikke vandet fra hanerne.