business Mere om Klikovand

Klikovand er et netværk for samarbejde om klimasikring- og vand på tværs af kommuner og forsyningsselskaber  - klima, kommune og vand. 

I alt 22 kommuner og 9 forsyningsselskaber er medlemmer af netværket og bidrager til vidensudveksling og projekter. 

listOmtale af Klikovand