business Mere om KL
Kommunernes Landsforening, KL

KL er interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner i Danmark.

KL består af en politisk ledelse og knap 400 medarbejdere, der samarbejde tæt med kommunerne og arbejder med at styrke og udvikle det danske kommunestyre.

listOmtale af KL

Et udvidet klima-kinderæg

13. jun 06:15

Langelands Plads på Frederiksberg er det første projekt i Danmark, der løser fem miljø- og klimaproblemer på én gang. Dermed imødekommer det opfordringer fra eksperter om at samtænke løsninger på samfundsudfordringer.

Klimasikringen skal op i gear

10. sep 06:10

Love og regler skal passe til det nye klima. Staten skal prioritere og koordinere mere. Og så skal mulighederne for finansiering udvides. Det konkluderede bl.a. KL, Dansk Byggeri og Parcelhusejernes Landsforening på konference om klimatilpasning.