business Mere om Guldborgsund Forsyning
Guldborgsund Forsyning
c, Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing Falster, Danmark

Guldborgsund Forsyning er en forsyningsvirksomhed, der leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer effektiv afledning og rensning af spildevand til borgere i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Forsyning ejes 100 % af Guldborgsund Kommune.

listOmtale af Guldborgsund Forsyning

Nu kommer der bedre data for kloakoverløb

16. jun 2020 06:30

Kommuner og vandselskaber sparer tid, og alle får bedre overblik med et nyt fælles landsdækkende system til indrapportering af data om spildevandudledninger. Dermed er der bedre beslutningsgrundlag for den kommende indsats mod overløb.