business Mere om Energistyrelsen
Amaliegade 44, 1266 København K

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 23. november 2007 været en styrelse under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til energiforsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Energistyrelsen har dermed ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udslippet af drivhusgasser.

Arbejdsområder: Energi

Antal ansatte: cirka 250

listOmtale af Energistyrelsen

Nye væsentlige vandregler på vej

14. nov 2019 06:12

Regeringen inviterer vandsektoren til at være med til den grønne omstilling – og lover mere hensigtsmæssige regler for klimatilpasning. Samtidig er Energistyrelsen klar med de første ændringer af den økonomiske regulering af branchen.

Webinar om nye regler for klimatilpasning

access_time1. mar 09:00
Danva, Energistyrelsen, Forsyningssekretariatet

De nye regler for klimatilpasning medfører både spændende nye muligheder og nye udfordringer for vandselskaberne og andre interessenter som kommuner, stat og virksomheder. På dette 3 timers webinar går Danva under overfladen på de nye regler i både bredden og dybden. Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet vil fortælle om de nye vejledninger, som er på vej til brug for vandselskabernes indberetning til 15. april 2021. Målgruppen for webinaret er vandselskaber, kommuner og andre de nye regler har betydning for.