business Mere om DTU Miljø

Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø er en afdeling på Danmarks Tekniske Universitet, der forsker i følgende temaer: 

  • Air, Land & Water Resources
  • Environmental Fate & Effect of Chemicals
  • Residual Resource Engineering
  • Urban Water Systems
  • Water Technology
listOmtale af DTU Miljø

Stormflod kan lukke metro i op til to år

23. apr 2020 06:15

Metroens kontrolcenter på Vestamager ligger meget udsat for en stormflod fra syd. Metroselskabet erkender problemet og vil granske mulige løsninger. Både selskabet og de involverede kommuner peger på en fælles ydre sikring, f.eks. i form af en sluse.