business Mere om DTU Aqua

DTU Aqua - Institut for Akvatiske Ressourcer varetager forskning i vandbiologi og -miljø, hvorfor forskning i konsekvenserne af menneskelig påvirkning af hav, vandløb og søer er i hovedsædet. 

listOmtale af DTU Aqua