business Mere om DI Vand

DI Vand er en underforening i Dansk Industri

DI vand arbejde inden for vandsektoren omfatter ifølge egen udlægning at:

● Styrke indsatsen inden for forskning og udvikling.

● Styrke danske og europæiske rammevilkår.

● Øge eksporten af vandteknologi og rådgivning.

listOmtale af DI Vand