business Mere om Danske Regioner
business Mere om Danske Regioner
DK Reg

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner. 

Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau. Desuden varetager Danske Regioner regionernes interesser i forhold til de regionalt ansattes løn- og ansættelsesforhold.

  listOmtale af Danske Regioner

  Vandløbsdata samles i ny platform

  11. mar 2021 10:10

  Miljøstyrelsen samler danske vandløbsdata i platformen Arealdata. Det skal eksempelvis gøre myndigheder og brancher klogere på, hvor og hvordan oversvømmelser som følge af klimaforandringerne i fremtiden kan ramme. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Dataene anvendes af mange forskellige brancher som eksempelvis beredskabet, vejrtjenester, forsynings- og landbrugssektoren samt forskningsinstitutioner og rådgivere.

  Ekspertpanel: Indsats mod stigende vandmængder skal koordineres bedre

  18. mar 2021 11:05

  Manglende planlægning, forældet lovgivning og begrænset finansiering er blandt årsagerne til, at Danmarks indsats mod stigende vandmængder halter bagefter. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse pba. en ny rapport fra et ekspertpanel nedsat af Teknologirådet i samarbejde med Danske Regioner. Der mangler ifølge ekspertpanelet eksempelvis et led imellem EU-lovgivningen og udarbejdelsen af de kommunale planer på området.