business Mere om Danske Regioner
DK Reg

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner. 

Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau. Desuden varetager Danske Regioner regionernes interesser i forhold til de regionalt ansattes løn- og ansættelsesforhold.

    listOmtale af Danske Regioner

    Hårde hvidevarer efterlod tonstung forurening

    5. dec 2019 06:06

    I Lundtofte nord for København ligger mindst 3,3 ton forurening, indholdet af klorerede opløsningsmidler er rekordhøjt, og området er udnævnt til generationsforurening. Men det er langtfra sikkert, at regionen vil prioritere at rense grunden op.