business Mere om Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening, DOF, er en naturbeskyttelsesforening med særligt fokus på fugle. 

Foreningen har omkring 16.000 medlemmer, fordelt i 13 lokalafdelinger over hele Danmark, og har som deres primære virke at samle viden om og oplevelser med fugle - både almindelige og mere sjældne arter. 

Gennem sit mangeårige arbejde med naturbeskyttelse har DOF indgået to samarbejdsaftaler med Miljøstyrelsen, som bruger data fra DOF i naturplaner. 

listOmtale af Dansk Ornitologisk Forening