business Mere om Dansk Infrastruktur

Dansk Infrastruktur er en branchesammenslutning af en række sektioner og interessegrupper i DI Dansk Byggeri, der alle har aktiviteter inden for anlægs- og infrastrukturområdet.

listOmtale af Dansk Infrastruktur

Online konference: Erfaringer fra Holland med klimatilpasning og deres anvendelse i Danmark

access_time11. feb 15:00
place København
Danske Regioner, Concito, Dansk Infrastruktur

Mens behovet for klimatilpasning i Danmark er stigende, er Holland skabt på den præmis, at oversvømmelser er noget, man må indrette sig efter. Alle klimascenarier peger på, at situationen i Danmark i løbet af de kommende år kan blive ganske hollandsk. Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er da også enige om at udfærdige en klimatilpasningsplan for hele Danmark, herunder en mere sammenhængende kystsikring. Miljøminister Lea Wermelin vil indledningsvist på konferencen give sit og regeringens perspektiv på klimatilpasning.