business Mere om Dansk Fjernvarme
Thumbnail
Merkurvej 7, 6000 Kolding, Danmark

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Varmen produceres af de knap 400 fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme. Omkring 50 af dem er kommunale forsyninger, der tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. Desuden er der cirka ti private selskaber, der leverer meget lidt fjernvarme.

listOmtale af Dansk Fjernvarme

Leder Forum - 2021

access_time15. apr 12:00
place Horsens
Danva, Dansk Fjernvarme

På Leder Forum 2021 vil Dansk Fjernvarme og DANVA gerne sætte fokus på, hvad vi har lært af 2020 og hvordan vi bliver bedre ledere, mere optimistiske og karismatiske – også på distancen. Kom med til Leder Forum 2021 og få nye inputs og ideer til ledelse med fokus på aktuelle emner og ved at sparre og netværke med andre ledere fra forsyningsbranchen.

Grundlæggende lederuddannelse - 2021

access_time21. apr 09:30
Danva, Dansk Fjernvarme

På DANVA og Dansk Fjernvarmes lederuddannelse får du fundamentet til at analysere forskellige ledelsessituationer og anvende de rette ledelsesværktøjer i praksis. Du får kendskab til en lang række ledelsesmodeller og –begreber, så du kan fungere som kompetent sparringspartner i organisationen og som en central del af udviklingen i din virksomhed. Lederuddannelsen er et intensivt uddannelsesforløb til dig, der er leder i et vandselskab og enten har personale- eller projektansvar.