business Mere om Dansk Byggeri
Dansk Byggeri

Dansk Byggeri er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation med 5.700 medlemsvirksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 73.000 medarbejdere. Organisationen er blandt andet med til at sikre overenskomster og deltage i politisk debat. 

listOmtale af Dansk Byggeri

Klimasikringen skal op i gear

10. sep 2019 06:10

Love og regler skal passe til det nye klima. Staten skal prioritere og koordinere mere. Og så skal mulighederne for finansiering udvides. Det konkluderede bl.a. KL, Dansk Byggeri og Parcelhusejernes Landsforening på konference om klimatilpasning.