business Mere om Danmarks Sportsfiskerforbund
business Mere om Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5, 7182 Bredsten, Danmark

Danmarks Sportsfiskerforbund er en landsdækkende interesseorganisation for lyst- og sportsfiskere i Danmark.

listOmtale af Danmarks Sportsfiskerforbund

Shitstorm udskyder spildevandsudledning i Øresund

25. maj 2020 12:10

Er 290.000 m3 spildevand meget? Det kommer an på, om man sammenligner det med svømmehaller eller med et helt hav. Eksperter er uenige om skaderne af udledning af mekanisk renset spildevand til Øresund - men enige om, at problematikken skal undersøges nærmere.