business Mere om Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er en dansk miljøorganisation, der er stiftet i 1911. 

DN er landets største med 130.000 medlemmer og 1.500 frivillige. 

DN er den eneste organisation, der kan rejse fredningssager, hvilket organisationen gør sideløbende med eksempelvis affaldskampagner, indsatser for kystsikring og forbud mod sprøjtegift. 

listOmtale af Danmarks Naturfredningsforening

Også små fredninger kan bremse store vandprojekter

19. jan 2021 06:15

Juridiske konflikter mellem natur og kultur skal oftest bedømmes efter EU’s skrappe miljøregler. Men i en ny nævnsafgørelse er det en gammel dansk fredning af landskabet ved en lille søbred, der har bremset planerne om et internationalt rostadion.