business Mere om Assens Forsyning A/S
Assens Forsyning

Assens Forsyning A/S varetager opgaver for Assens Kommune på Vestfyn på vand-, spildevand- og affaldsområdet.

Assens Forsyning driver det offentlige kloaknet, der findes i kommunens byer og større bymæssige bebyggelser, samt i alt 8 renseanlæg, der renser spildevandet fra kloaknettet, inden vandet ledes til vandløb eller Lillebælt. Selskabet har desuden et enkelt vandværk under sig - Assens Vandværk.

Derudover har Assens Forsyning ansvaret for at indsamle dagrenovation og genbrugeligt affald og for driften af kommunens genbrugspladser.
 

listOmtale af Assens Forsyning A/S

Nyt højteknologisk vandværk indviet

21. sep 2020 09:49

Selvom Assens Forsyning allerede har taget deres nye vandværk i brug, blev det på grund af corona først officielt indviet torsdag d. 17. september. Det oplyser forsyningsvirksomheden selv i en pressemeddelelse. »Vi har opført det nye vandværk for at sikre maksimal forsyningssikkerhed af kritisk infrastruktur og for at imødekomme den positive udvikling, kommunen og forsyningsområdet befinder sig i med befolkningsvækst og erhvervsudvikling.