business Mere om Aarhus Vand
Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby, Danmark

Aarhus Vand er et kommunalt aktieselskab,der blev etableret 1. januar 2010.

Arbejdsområder: Håndtering af regnvand, produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke, samt sikring af et balanceret og sundt vandkredsløb

Antal ansatte: 220