business Mere om Aarhus Kommune
business Mere om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune

Aarhus Kommune havde i 4. kvartal af 2019 knap 350.000 borgere og knap 200.000 arbejdspladser. Aarhus Kommune er således landets anden størstr by ift. indbyggertal og overgås kun af Københavns Kommune. 

listOmtale af Aarhus Kommune