business Mere om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet (forkortes AAU) blev grundlagt i 1974 og ligger hovedsageligt i Aalborg, men har siden 1995 haft en afdeling i Esbjerg og siden 2005 en afdeling i København med tilknytning til Ingeniørhøjskolen i København.

Antal studerende: cirka 23.500 

Antal ansatte: cirka 5.000

listOmtale af Aalborg Universitet

Skybrud bør håndteres ved kilden

5. nov 2019 06:18

Der tales meget om de blågrønne klimaløsninger, men hovedstadens skybrudsplan er reelt fyldt med traditionelle, grå rørløsninger – og det er uhensigtsmæssigt, siger professor på Københavns Universitet. Andre eksperter bakker op. Københavns Kommune afviser kritikken.

Ny kamerateknologi kan optimere slamafvanding

13. aug 2019 06:07

Renseanlæggene er de seneste år nået langt med online-styring af renseprocesserne - dog ikke med slamafvandingen. Derfor har et netop afsluttet VUDP-projekt udviklet en ny kamerateknologi, som kan måle størrelsen af slamflokke, og som potentielt kan benyttes som styringsparameter.