Caroline Kragelund
Caroline Kragelund Rickers, Faglig Leder for Vand , Teknologisk Institut

Caroline Kragelund Rickers er uddannet cand. scient., PhD, og er ansat som faglig leder for Vand på Teknologisk Institut. I Vandingssymbioseprojektet har hun haft det overordnede ansvar for projektet.