Brian H. Jacobsen, Københavns Universitet
Brian H. Jacobsen, lektor , IFRO, Københavns Universitet

Brian H. Jacobsen er lektor på Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Han er ph.d. i jordbrugsøkonomi fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og beskæftiger sig i øjeblikket med analyser af implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark.