Video: Gør regnstatistikken bedre – inddrag vejrradar

Nedbørsstatistik spiller en central rolle i klimasikringplaner og forsikringsvurderinger. Den bør derfor være præcis – og det er den ikke, når den kun baseres på punktmålinger fra landjorden. Radardata bør også indgå, fastslår EnviDan i dette videosynspunkt. 
I Danmark baseres statistik over nedbør på data fra 172 aktive målestationer i udgangen af 2018. For at bestemme nedbørsmængden et givent sted på et givent tidspunkt interpoleres mellem disse punktmålinger – med deraf følgende usikkerhed.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.