Biofos er blandt de selskaber, der er længst fremme med genanvendelse af fosfor i spildevand.
Biofos er blandt de selskaber, der er længst fremme med genanvendelse af fosfor i spildevand.

Foto : Michael Rothenborg

Vi trækker ikke nok fosfor ud af spildevand

Lovgivningen, slamkvaliteten og prisen. Det er hovedårsagerne til, at Danmark endnu ikke fuldt har nået målet for genanvendelse af fosfor fra spildevandsslam. Nye tiltag er dog på vej.
Den danske vandsektor er tæt på at nå målsætningen om at genanvende 80 procent af fosforen i spildevandsslam. Det viser den nye kortlægning ’Potentialer og barrierer for øget fosforudnyttelse i vandsektoren’, som konsulentfirmaet Niras har lavet for Miljøstyrelsen.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.