Regnvandet på vejen her er en undtagelse, for det flyder ikke ned i kloakken og er med til at skabe oversvømmelser. Det renses og løber ud i et vandløb i den lille park til venstre.
Regnvandet på vejen her er en undtagelse, for det flyder ikke ned i kloakken og er med til at skabe oversvømmelser. Det renses og løber ud i et vandløb i den lille park til venstre.

Foto : Københavns Universitet

Vejvand bør bremses før kloakken

Ved lokalt at tilbageholde og rense vejvand grundigt kan man lette presset på kloakkerne, så der ikke opstår så mange oversvømmelser, og renseanlæggene skal ikke bruge energi på at rense det. Men mulighederne bliver ikke udnyttet nok, mener professor.
Det virker lidt overdrevet, at vejen hedder noget med -bjerg. Men hældningen ved Krogebjerg ned mod det grønne område ved Harrestrup Å er da trods alt så stor, at man kan afkoble vejvandet fra kloakken – så det ikke belaster længere inde i København.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Over eller under jorden

Blågrøn infrastruktur, LAR (Lokal Afledning af Regnvand), naturbaserede klimaløsninger. Kært barn har mange navne, men selv om alle godt vil tale om overfladeløsningerne, vælger man alt for ofte de traditionelle grå under jorden.

Det mener i hvert fald professor i design og konstruktion af bylandskaber tilpasset klimaændringer Marina Bergen Jensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Hun er i den forbindelse især kritisk over for princippet bag hovedstadens skybrudsplan.

WaterTech er taget på rundtur med professoren. I sidste uge handlede det primært om tagvand, i denne uge primært om vejvand.