Vejen til udbygningsplaner – en struktureret proces

Befolkningstilvækst, erhvervsudvikling, spildevandsplaner, udledningstilladelser og igangværende projekter hos kommuner kombineret med egne ambitiøse visioner og mål er eksempler på forskellige forhold, som skal inkluderes, når forsyningsselskaber sætter gang i en udbygningsplan. Hvordan indfanges og bearbejdes alle disse input? Svaret er ifølge Jeanette Agertved Madsen, udviklingschef hos EnviDan, en systematisk og struktureret proces, der giver en klar retning for forsyningsselskabet.
I de seneste år har flere danske forsyningsselskaber igangsat analyser af en centralisering af spildevandsrensning med henblik på nedlæggelse af mindre renseanlæg og overførelse af spildevandet til større renseanlæg eller etablering af et helt nyt renseanlæg.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.