Børkop Mølle er blandt de mange hundrede vandmøller i Europa, der risikerer at forfalde, bl.a. pga. for ensidigt fokus på vandmiljø.
Børkop Mølle er blandt de mange hundrede vandmøller i Europa, der risikerer at forfalde, bl.a. pga. for ensidigt fokus på vandmiljø.

Foto : Per Gliese/Historiske Huse

Vandmøller kan tørre ud som følge af striks EU-tolkning

Der er kun cirka 30 fungerende vandmøller tilbage i Danmark, og flere af dem er truet af vandløbsomlægninger. Ifølge kritikere, fordi kommuner tolker EU's vandmiljøregler for ensidigt, selv om der er hjemmel for at tage hensyn til kulturarv. KL afviser kritikken.
Børkop Mølle i Østjylland er Danmarks smukkeste vandmølle. I hvert fald ifølge en kåring, som organisationen Historiske Huse netop har foretaget, hvor over 10.000 danskere stemte.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.