Vandet skal stadig strømme, selv om Danmark lukker ned
Mange funktioner i det danske samfund bliver nærmest frosset ned i disse dage, men dem, der tager hånd om vores drikke- og spildevand, skal arbejde videre.

Foto : Michael Rothenborg

Vandet skal stadig strømme, selv om Danmark lukker ned

Driftsfolk og andre med kritiske funktioner skal blive på arbejde for at sikre, at befolkningen stadig kan blive forsynet med drikkevand og komme af med spildevandet på forsvarlig vis.

Forsyningsselskabet BlueKolding har sendt samtlige administrative medarbejdere hjem som følge af coronavirus – men man beholder det antal driftsfolk, der skal til for at sikre kloakker, pumper og renseanlæg.

Det er modellen for de kommende uger, fortæller brancheorganisationen Danva. For vandet skal stadig strømme, selv om Danmark lukker mere eller mindre ned.

»Kommunernes beredskaber vurderer, hvilke ansatte på forsyningerne der har det, som regeringen kalder kritiske funktioner. De skal blive på arbejde, og hvis de bliver syge, bliver der indkaldt andre,« fortæller Carl-Emil Larsen, direktør i Danva.

Ifølge Carl-Emil Larsen fungerer den model, medmindre der bliver mangel på folk med specialkendskab til særlige funktioner. Men så har vandværker og renseanlæg en beredskabsplan – Danske Vandværkers anbefalinger ligger her – og der kan også blive tale om rådgivning og ’fjernstyring’ fra eksperter på andre forsyninger o.l.

Arbejder med mindst mulig kontakt

Det var Kolding Kommunes beredskab, der vurderede, hvem der skulle blive på pinden, da BlueKolding sendte langt de fleste medarbejdere hjem i tirsdags.

»Driftsmedarbejderne, som sørger for at holde kloakker og pumper i gang, så spildevandet kan blive ledt væk fra boliger og virksomheder og ud til renseanlæggene, arbejder i mindre hold og med mindst mulig direkte kontakt med hinanden. Det samme gælder de medarbejdere, der sørger for at holde renseanlæggene i gang, så spildevandet fortsat kan renses, før det bliver ledt ud i vandmiljøet,« skriver BlueKolding på sin hjemmeside.

Kan blive problemer hos mindre værker

Danva har sammen med Danske Vandværker og KL udarbejdet en vurdering af risikoen for, at drikkevands- og spildevandsforsyningen bliver ramt af coronavirus-krisen - og sendt den til Rigspolitiet.

Generelt ser man med fortrøstning på situationen. Det største problem ligger nok hos mindre vandværker uden nødforsyning, hvis strømforsyningen skulle svigte – men det er der ikke umiddelbart noget, der tyder på skulle være en risiko.

Den danske vandbranche har i øvrigt været i gang med præventive foranstaltninger, allerede før coronavirussen kom til Danmark. F.eks. undersøgte man, om der var behov for disinfektion af spildevandet pga. mulig smitterisiko - hvilket ikke var tilfældet

Læs mere her.