Biofos er blandt de virksomheder i vandbranchen, som påpeger, at skrappere miljøkrav ville give et økonomisk incitament til at blive mere bæredygtige.
Biofos er blandt de virksomheder i vandbranchen, som påpeger, at skrappere miljøkrav ville give et økonomisk incitament til at blive mere bæredygtige.

Foto : Michael Rothenborg

Vandbranchen til politikerne: Stil skrappere krav til os

Med skrappere krav til f.eks. lattergas og fosforudnyttelse kunne der komme mere gang i bæredygtighed og teknologiudvikling. Samtidig skal man dog også fjerne barrierer og strømline støtteordninger, understregede branchen på Dansk Miljøteknologis topmøde.
Vi vil have skrappere krav, men til gengæld skal I også give mere fokuseret og langsigtet støtte til teknologiudvikling og fjerne barrierer for bæredygtighed. Og så er det nødvendigt med en central rådgivningsenhed, der skal sikre, at kommuner og forsyninger har adgang til relevante erfaringer med pesticider og andre problematiske stoffer.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.