Mathias Elle og Søren Holm-Hansen drøfter jordprøveresultater foran boreriggen ved Utterslev Mose.
Mathias Elle og Søren Holm-Hansen drøfter jordprøveresultater foran boreriggen ved Utterslev Mose.

Foto : Michael Rothenborg

Vand, sand og sten gør Danmarks største skybrudstunnel mere bøvlet

Jordprøver ned til 42 meters dybde giver geologer og andre fagfolk værdifuld viden om, hvordan man bedst og billigst kan bore regnvandstunnelen fra Københavns forstæder og ud til spidsen af Nordhavn. Det har været medvirkende til flere ændringer i projektet.
Et udbredt mantra blandt tunnelborefolk er, at man som regel har tre udfordringer: vand, vand og vand (Der er også udfordringer med store sten og sand, men det vender vi tilbage til).
Få fuld adgang til WaterTech?
WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.
Prøv WaterTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Hvad er en jordbundsundersøgelse?

Hofor og Novafos bruger denne analogi til en boremaskine i hjemmet på et postkort, man har omdelt til beboerne ved Utterslev Mose:

Når du skal bore et hul i en væg derhjemme, skal du vælge det rette bor til opgaven. Det kan være mur, træ eller måske metal boret skal i gennem.

Når vi skal bore en tunnel langt under jordoverfladen, er det også nødvendigt at vide, hvad vi kan støde på undervejs. Det har betydning for indretningen af tunnelboremaskinen, om det er kalk, jord eller store sten, den skal passere på sin vej.

Derfor borer vi ned i jorden en række steder, hvor tunnelen skal passere og tager prøver af jorden. Det hjælper os til at vælge den rigtige boremaskine og bor fra starten af.