Helt urenset drikkevand er en myte; det beluftes og sendes gennem filtre alle steder - også her i Hjørring, som derudover bruger aktivt kul.
Helt urenset drikkevand er en myte; det beluftes og sendes gennem filtre alle steder - også her i Hjørring, som derudover bruger aktivt kul.

Foto : Michael Rothenborg

Urenset drikkevand er »en Morten Korch-forestilling om Danmark«

Hvorfor dog ikke tillade alle at rense drikkevand med f.eks. aktivt kul, spørger Hjørring Vandselskab. Det har selskabet spurgt om før, men i takt med de flere pesticidfund kan det i stadigt højere grad betale sig. En professor bakker op, men Danva er imod.
Som alle andre kan Tommy Mostrup godt lide at få ret. »Men lige her ville jeg faktisk ønske, at jeg ikke havde fået ret,« siger direktøren for Hjørring Vandselskab.
Vil du have fuld adgang til WaterTech?

WaterTech er for professionelle, der arbejder med teknologi og vandets kredsløb. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske løsninger i vandsektoren fra klimasikring til drikke- og spildevandsbehandling.

Nævnte firmaer

Tackling af de ’nye’ pesticidrester

I 2017 fandt man i Region Syddanmark et nedbrydningsprodukt fra Chloridazon, som har været forbudt siden 1996: DPC. Samme år fandt man et andet nedbrydningsstof, DMS, som kan stamme fra to pesticider, der er blevet brugt i mange år i landbruget.

Ingen af stofferne var på screeningslisten, altså listen over, hvilke stoffer vandværker obligatorisk skal tjekke for.

Det ser ud til, at DPC forholdsvis effektivt fjernes med et kulfilter, men det ser noget anderledes ud med DMS, der pga. stoffets polaritet ikke fanges effektivt i et kulfilter.

DMS kan fjernes/nedbrydes ved ozonering, men her har problemet hidtil været, at der ved nedbrydning dannes nitrosaminer, der er kræftfremkaldende. Så er der principielt kun nanofiltrering tilbage. Det er en meget dyr renseform, der i øvrigt også har et højt energiforbrug, samtidig med at mindst 20 pct. af vandmængden (som er forurenet) oftest går tabt og skal bortskaffes.

Læs mere her og hos Regionernes Videncenter for Miljø & Ressourcer her.

Kilde: Danva og Økologisk Landsforening