Ugens vand: Send flere penge - til drikkevand og kystbeskyttelse

Sparegris
Illustration: Bigstock. Se større version
Strid om lovlige og ulovlige sprøjtemidler. Bly på vej ud af det amerikanske drikkevand. Tiltrængt - men utilstrækkelig - støtte til kystsikring. Og overraskelser fra naturen.
17. december 2021 kl. 06:06
errorÆldre end 30 dage

Det politiske spil er i fuld gang op til forhandlingerne om ny pesticidstrategi, og Landbrug & Fødevarer har spillet ind med et noget alternativt forslag ift. at få løst problemerne med uønskede stoffer i drikkevand: Fjern pesticidafgiften – ud fra argumentationen, at det er konkurrenceforvridende ift. de andre EU-lande.

Andre aktører fokuserer dog mere på, at Danmark henter langt mere drikkevand i grundvandet end de andre EU-lande, og KL vil godt have nye værktøjer til at passe på det, f.eks. grundvandsparker. Her er argumentet, at de frivillige aftaler koster rigtig meget i tid og penge, og at drikkevandsfonden med de 170 mio. kr. nok er et godt skridt på vejen, men vi skal op i milliarder, før det rigtigt batter.

24 forskellige sprøjtegifte i ét opland

Et eksempel fra ugens løb illustrerer alvoren: Region Syddanmark har fundet hele 24 forskellige sprøjtegifte i et indvindingsopland.

Ikke langt derfra har Billund Kommune tilladt private boringer til havevanding og køkkenhavevand i Grindsted trods viden om, at forureningen fra Grindstedværket kunne have bevæget sig ind under det pågældende boligområde.

Der findes som bekendt også stadig alt for mange ulovlige sprøjtemidler – faktisk i en sådan grad, at landbrugets egne eksperter opfordrer: ’Få nu styr på det kemirum’.

Milliarder til sløjfning af bly i vandsystemer

Så trænger vi vist til en god nyhed inden for drikkevandsområdet: Den første folkeskov på privatejet jord er nu plantet lige ned til en af Danmarks reneste søer.

Der er også en god nyhed fra USA, der som bekendt halter langt bagud på mange vandfronter, også sundhedsmæssigt. Men der er netop bevilget en håndsrækning til i hvert fald en del af dem, der har problemer med bly i drikkevandet. Ikke mindst dem fra Flint, Michigan, der for knap seks år siden vågnede op til et sandt sundhedsmareridt.

Det er en del af Præsident Bidens Build Back Better-pakke, men som bl.a. The Economist påpeger, er de 25 milliarder dollar ikke nok. Der mangler mindst 20 milliarder, ifølge eksperter.

Nationalbank: Det haster med kystsikring

Der skal også sendes flere penge til dansk kystbeskyttelse. Der kom godt nok 90 millioner kroner fra Kystdirektoratet/Miljøministeriet i denne uge, og lokalmedier havde flere historier om glade modtagere fra nord til syd.

Men de fleste steder var det kun en mindre del af budgettet, der blev dækket – en fynsk kommune fik f.eks. knap 5 millioner og har et samlet budget på mindst 60 . Og nogle hårdt trængende fik ikke noget.

Nationalbanken indskærpede endnu engang, hvorfor det haster med at sikre: Oversvømmelser, især langs kysterne, kan føre til store økonomiske tab for hele samfundet.

Et af de lidt større og mere kontroversielle kystbeskyttelsesprojekter – der også skal fungere som boligområde – er Lynetteholm i København, og her ser det efter arkæologiske undersøgelser ud som om, at første fase kommer i gang til tiden.

Laksefisk beskyttes - men skal også beskyttes imod

Vi bliver ved kysten, dog lidt længere ude i havet. Et forskningsprojekt fra DTU skal nu undersøge, om stenrev ved udmundingen af vandløb kan hjælpe ørreder.

Laksefisk er som bekendt blandt de fisk fra Østersøen, som bl.a. gravide bør holde igen med at spise pga. højt dioxin-indhold – og ifølge nye tal kan der desværre gå op mod 100 år, før vi igen sikkert kan spise denne type danske fisk.

Til gengæld kom der en slags positiv nyhed om en anden type forurening i havene: Visse kystarter kan tilsyneladende tilpasse sig så godt til mennesker, at de etablerer kolonier i plastikaffald.

Naturen tilpasser sig i det hele taget så ’godt’, at der ifølge forskere relativt hurtigt er organismer, der udvikler evnen til at spise f.eks. mikroplast.

Et yderst sjælden musling - og en knap så truet padde

Også på et andet punkt overraskede naturen i den forløbne uge: Et spøgelse – i form af flodperlemuslingen - blev vakt til live igen (som en biolog udtrykte det). Man troede, at den yderst sjældne musling var uddød, men den blev fundet i Varde Å ifm. miljøkonsekvensrapporten til den planlagte højspændingsledning ned gennem Jylland. Projektet til 3,8 mia. kr. bliver derfor yderligere forsinket.

Et andet projekt som blev forsinket af en sjælden art – om end langt fra så sjældent som perlemuslingen – fik derimod (foreløbigt) grønt lys til at fortsætte: Man kan godt bygge billige boliger på Amager uden, at det går nævneværdigt ud over stor vandsalamander.

 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.